Picasso

Picasso (1881-1973)

PICASSO: DE MEEST INNOVERENDE KUNSTENAAR VAN DE XXe E

Tijdens zijn 70-jarige carrière als kunstenaar bracht Picasso vernieuwing in alle plastische disciplines: schilder- en beeldhouwkunst, tekeningen, grafiek, collages, assemblages en keramiek.

Dit exposé geeft een overzicht van zijn werk aan de hand van zeven stijlperiodes, waarbij hij zich voortdurend liet beïnvloeden door zijn vrouwen en minnaressen, klassieke thema’s uit de kunstgeschiedenis (Commedia del arte, Tauromachia, Grieks- Romeinse mythologie), het surrealisme, de Afrikaanse en etnische kunst én de socio- politieke gebeurtenissen rondom hem.

Hij beïnvloedde gigantisch veel kunstenaars van de voorbije eeuw. Een 100-tal beelden illustreren zijn absoluut genie als schilder-tekenaar, zijn grenzeloos innovatievermogen, vindingrijkheid en zijn politiek engagement met « Guernica » als absoluut hoogtepunt.

Neem contact op voor meer informatie over deze voordracht.