Topvervalsingen

Dit exposé betreft belangrijke kunstvervalsingen,  die tussen  1850 en 1960 door belangrijke musea zoals het Louvre, het British Museum, het Rijksmuseum,  enz. werden aangekocht.Hret waren de topexperts die zich grovelijk vergisten. Na ontdekking van de vervalsingen worden deze onmiddelijk weggemoffeld, verstopt en doodgezwegen. Toch kunnen ze ons heel wat vertellen over het tijdperk waarin ze gemaakt zijn, de mode voor bepaalde kunstperiodes en-voorwerpen, de geschiedenis van de ontmaskeringsmethoden, de drijfveer van koper, verkoper, maker, enz. Tevens worden drie meestervervalsers besproken: Han van Meegeren in de jaren 1930-1940, Fernand Legros in de jaren 1950-1960 en Wolfgang en Helène Beltracci in de jaren 1990 en 2000.  

Neem contact op voor meer informatie over deze voordracht.