Castelli

Leo Castelli: de grootste galerist van de XXe eeuw 1957-1982

Een kwarteeuw lang, van 1957 tot 1982, is Leo Castelli een sleutelfiguur in de Amerikaanse kunstwereld. Zijn leven leest als een roman. Hij wordt geboren in Trieste in een Joods gezin . Hij is erudiet en interesseeert zich voor kunst. Hij spreekt zes talen. In 1939 vlucht hij naar NY, waar hij als vrijwilliger en tolk tot het USA leger toetreedt. Bij zijn terugkeer in 1944 in NY profileert  hij zich zeer snel in de Amerikaanse kunstwereld. In 1957, 50 jaar oud, sticht hij zijn legendarische Leo Castelli Gallery. Hij ontdekt zowat alle belangrijke naoorlogse Amerikaanse kunstenaars en promoot ze in NY,  de V.S. en in West-Europa via de legendarische Sonnabend Gallery in Parijs van zijn ex-vrouw Ileana. Een kwarteeuw lang heeft hij een ongezien monopolie op Amerikaanse kunst. Hij heeft ook een groot hart voor zijn kunstenaars, die hem een kwarteeuw trouw blijven.  

Neem contact op voor meer informatie over deze voordracht.